Students

Graduate Research Assistants

Gao Guannan 高冠楠

Benjamin Kletzer

Undergraduate Research Assistants

Feiyang Cao 曹飞扬

Yiran Du 杜翼然

Qixi Huang 黄启熙

Alex Kuang 匡立

Jingqiao Lei 雷景乔

Kexin Ren 任可欣

Jiaxin Shen 申嘉欣

Kathleen Yu 喻瑶

Ziyi Zhang 张子艺